Wholesale Sterling Silver Yin Yang Jewellery

  • Yin Yang Pendant (Sterling Silver)
  • Yin Yang Lovers Pendant (Sterling Silver)
  • Yin Yang Stud Earrings (Sterling Silver)
  • Celtic Knotwork Yin Yang Pendant (Sterling Silver)
  • Yin Yang Pentacle Pendant (Sterling Silver)
  • Yin Yang Ring (Sterling Silver)
  • Large Yin Yang Pendant (Sterling Silver)
  • Yin Yang Golden Spiral Pendant (Sterling Silver)